3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của CTCP Thông tin Tín hiệu Đường sắt Vinh
(Upcom)

CTCP Thông tin Tín hiệu Đường sắt Vinh

Công nghiệp / Đường sắt

Xí nghiệp TTTH ĐS Vinh được thành lập và đi vào hoạt động từ 01/7/1989 trên cơ sở chia tác...

Xem thêm cafef.vn

2,200 -1,600 266.67%
 • EPS 12 tháng

  0

 • P/E

  n/a

 • Giá trị sổ sách

  0

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  2.89

 • KLCP lưu hành

  1,313,800

P/E Ngành Công nghiệp / Đường sắt: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp