3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh (HNX)

Dịch vụ / Dịch vụ

Công ty Du lịch Tây Ninh được thành lập theo Quyết định số : 178/QĐ-UB, ngày 28/12/1982 củ...

Xem thêm cafef.vn

34,900 +800 2.35%
 • EPS 12 tháng

  6,020

 • P/E

  5.80

 • Giá trị sổ sách

  59,780

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  159.50

 • KLCP lưu hành

  4,570,210

P/E Ngành Dịch vụ / Dịch vụ: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp