3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư
(Upcom)

Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư

Dịch vụ / Du lịch, lữ hành

Công ty cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư là doanh nghiệp được cổ phần hóa từ Công ty v...

Xem thêm cafef.vn

0 -30,000 -100%
 • EPS 12 tháng

  -880

 • P/E

  0.00

 • Giá trị sổ sách

  8,710

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  n/a

 • KLCP lưu hành

  1,993,393

P/E Ngành Dịch vụ / Du lịch, lữ hành: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp