3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông Việt Nam (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông Việt Nam (UpCOM)

Công nghệ / Dịch vụ công nghệ thông tin

Trong xu hướng hội nhập quốc tế, các khu công nghiệp đang tiếp nhận một lượng lớn nhà đầu ...

Xem thêm cafef.vn

19,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  1,120

 • P/E

  17.03

 • Giá trị sổ sách

  12,440

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  697.82

 • KLCP lưu hành

  36,727,500

P/E Ngành Công nghệ / Dịch vụ công nghệ thông tin: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp