3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ (HOSE)
(HSX)

Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ (HOSE)

Bất động sản và Xây dựng / Kinh doanh thép và vật tư

Tiền thân của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ là Doanh nghiệp Tư nhân Công nghiệp và Thươ...

Xem thêm cafef.vn

1,800 0 0%
 • EPS 12 tháng

  -10

 • P/E

  -124.74

 • Giá trị sổ sách

  10,350

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  182.72

 • KLCP lưu hành

  101,509,583

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Kinh doanh thép và vật tư: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp