3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (HNX)

Công nghệ / Dịch vụ công nghệ thông tin

Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật viễn thông (TST), đơn vị thành viên của Tập đoàn Bưu chín...

Xem thêm cafef.vn

5,500 0 0%
 • EPS 12 tháng

  -110

 • P/E

  -48.85

 • Giá trị sổ sách

  20,230

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  26.40

 • KLCP lưu hành

  4,800,000

P/E Ngành Công nghệ / Dịch vụ công nghệ thông tin: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp