3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO (UpCOM)

Dịch vụ / Du lịch, khách sạn và giải trí

Công ty TNHH 1 Thành Viên Du lịch Trường Sơn COECCO (TST ) là đơn vị thành viên Công ty Hợ...

Xem thêm cafef.vn

5,700 -900 -13.64%
 • EPS 12 tháng

  750

 • P/E

  7.64

 • Giá trị sổ sách

  400

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  7.26

 • KLCP lưu hành

  1,274,000

P/E Ngành Dịch vụ / Du lịch, khách sạn và giải trí: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp