3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Ắc quy Tia sáng (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Ắc quy Tia sáng (HNX)

Công nghiệp / Phụ tùng ô tô

Công ty cổ phần Ắc quy Tia sáng trước đây là Nhà máy ắc quy Tam Bạc. Sản phẩm của TIBACO c...

Xem thêm cafef.vn

48,900 -200 -0.41%
 • EPS 12 tháng

  630

 • P/E

  77.95

 • Giá trị sổ sách

  11,770

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  329.85

 • KLCP lưu hành

  6,745,480

P/E Ngành Công nghiệp / Phụ tùng ô tô: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp