3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dưng Dân dụng Hà Nội (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dưng Dân dụng Hà Nội (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Phát triển bất động sản

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dân dụng Hà Nội được chuyển đổi từ một doanh nghiệp Nhà nư...

Xem thêm cafef.vn

17,500 0 0%
 • EPS 12 tháng

  620

 • P/E

  28.15

 • Giá trị sổ sách

  20,600

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  472.97

 • KLCP lưu hành

  27,026,907

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Phát triển bất động sản: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp