3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Trường Sơn 532 (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Trường Sơn 532 (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng hạ tầng giao thông

Quyết định số 3598/QĐ-BQP, Công ty 532 được đổi tên thành Công ty TNHH MTV 532 và hoạt độn...

Xem thêm cafef.vn

7,700 +200 2.67%
 • EPS 12 tháng

  30

 • P/E

  280.00

 • Giá trị sổ sách

  10,330

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  29.66

 • KLCP lưu hành

  3,851,880

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng hạ tầng giao thông: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp