3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải (UpCOM)

Công nghiệp / Giao nhận - tiếp vận

CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải tiền thân là Xí Nghiệp Vận tải Biển và Dịch vụ Hàng hải đ...

Xem thêm cafef.vn

40,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  5,090

 • P/E

  7.86

 • Giá trị sổ sách

  42,970

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  217.74

 • KLCP lưu hành

  5,443,520

P/E Ngành Công nghiệp / Giao nhận - tiếp vận: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp