3 năm(2020-2022)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Thông Quảng Ninh (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Thông Quảng Ninh (UpCOM)

Doanh nghiệp Upcom / Doanh nghiệp Upcom

Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh được thành lập vào năm 1979. Trong hơn 30 năm thành lập v...

Xem thêm cafef.vn

21,100 0 0%
 • EPS 12 tháng

  0

 • P/E

  n/a

 • Giá trị sổ sách

  0

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  75.96

 • KLCP lưu hành

  3,600,000

P/E Ngành Doanh nghiệp Upcom / Doanh nghiệp Upcom: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp