3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng (HOSE)
(HSX)

Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng (HOSE)

Nguyên vật liệu / Bao bì nhựa

Công ty Nhựa Tân Đại Hưng được thành lập từ năm 1984, khởi đầu là một cơ sở sản xuất tư nh...

Xem thêm cafef.vn

5,430 -30 -0.55%
 • EPS 12 tháng

  -1,380

 • P/E

  -3.93

 • Giá trị sổ sách

  12,830

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  122.27

 • KLCP lưu hành

  22,516,956

P/E Ngành Nguyên vật liệu / Bao bì nhựa: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp