3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của CTCP Phân phối Top One (UpCOM)
(Upcom)

CTCP Phân phối Top One (UpCOM)

Dịch vụ / Thương mại tổng hợp

Công ty Cổ phần Phân phối Top One được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 03 năm 2013 ...

Xem thêm cafef.vn

1,300 0 0%
 • EPS 12 tháng

  -30

 • P/E

  -42.24

 • Giá trị sổ sách

  6,440

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  32.96

 • KLCP lưu hành

  25,350,000

P/E Ngành Dịch vụ / Thương mại tổng hợp: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp