3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Nông Lâm Nghiệp Bình Dương
(Upcom)

Công ty Cổ phần Nông Lâm Nghiệp Bình Dương

Nguyên vật liệu / Lâm nghiệp

TCP Nông Lâm Nghiệp Bình Dương tiền thân là Lâm Trường Phú Bình. Lâm Trường Phú Bình thuộc...

Xem thêm cafef.vn

10,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  1,170

 • P/E

  8.51

 • Giá trị sổ sách

  11,080

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  106.88

 • KLCP lưu hành

  10,688,363

P/E Ngành Nguyên vật liệu / Lâm nghiệp: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp