3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Thép Tấm lá Thống Nhất (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Thép Tấm lá Thống Nhất (UpCOM)

Công nghiệp / Chế tạo kết cấu thép

Công ty Cổ phần Thép Tấm lá Thống Nhất được thành lập năm 2007 nhằm đáp ứng nhu cầu t...

Xem thêm cafef.vn

3,900 0 0%
 • EPS 12 tháng

  10

 • P/E

  645.70

 • Giá trị sổ sách

  1,480

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  78.00

 • KLCP lưu hành

  20,000,000

P/E Ngành Công nghiệp / Chế tạo kết cấu thép: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp