3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Cảng Thị Nại (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Cảng Thị Nại (UpCOM)

Công nghiệp / Dịch vụ công nghiệp

CTCP Cảng Thị Nại tiền thân là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Sở Giao thông v...

Xem thêm cafef.vn

23,400 0 0%
 • EPS 12 tháng

  2,370

 • P/E

  9.86

 • Giá trị sổ sách

  14,250

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  166.14

 • KLCP lưu hành

  7,100,000

P/E Ngành Công nghiệp / Dịch vụ công nghiệp: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp