3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần X20 (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần X20 (HNX)

Hàng tiêu dùng / Hàng tiêu dùng

Công ty cổ phần X20 tiền thân là Xưởng đo may hàng kỹ được thành lập năm 1957, là doanh ng...

Xem thêm cafef.vn

10,600 +300 2.91%
 • EPS 12 tháng

  1,150

 • P/E

  9.18

 • Giá trị sổ sách

  15,020

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  182.85

 • KLCP lưu hành

  17,250,000

P/E Ngành Hàng tiêu dùng / Hàng tiêu dùng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp