3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần VICEM Thương mại Xi măng (HNX)
(HNX)

Công ty cổ phần VICEM Thương mại Xi măng (HNX)

Dịch vụ / Thương mại tổng hợp

Công ty Cổ phần VICEM thương mại Xi măng có trụ sở tại 348 đường Giải Phóng - Phương Liệt ...

Xem thêm cafef.vn

9,300 -300 -3.12%
 • EPS 12 tháng

  370

 • P/E

  25.06

 • Giá trị sổ sách

  15,330

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  55.80

 • KLCP lưu hành

  6,000,000

P/E Ngành Dịch vụ / Thương mại tổng hợp: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp