3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ (HOSE)
(HSX)

Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ (HOSE)

Năng lượng / Thủy điện

Nhà máy Thuỷ điện Thác Mơ (nay là Công ty cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ) được thành lập theo Q...

Xem thêm cafef.vn

70,500 -1,800 2.62%
 • EPS 12 tháng

  5,370

 • P/E

  13.12

 • Giá trị sổ sách

  19,270

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  4,935.00

 • KLCP lưu hành

  70,000,000

P/E Ngành Năng lượng / Thủy điện: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp