3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP (UpCOM)
(Upcom)

Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP (UpCOM)

Năng lượng / Kinh doanh xăng dầu

Tiền thân của Tổng Công ty TM XNK Thanh Lễ - TNHH MTV là Xí nghiệp Quốc doanh sơn mài Thàn...

Xem thêm cafef.vn

6,500 0 0%
 • EPS 12 tháng

  700

 • P/E

  9.23

 • Giá trị sổ sách

  11,670

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  1,537.77

 • KLCP lưu hành

  236,579,900

P/E Ngành Năng lượng / Kinh doanh xăng dầu: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp