3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Transimex (HOSE)
(HSX)

Công ty Cổ phần Transimex (HOSE)

Công nghiệp / Giao nhận - tiếp vận

1983 Thành lập Công ty Kho vận Giao nhận Ngoại thương (Transimex). 1/2000: Transimex chính...

Xem thêm cafef.vn

57,500 0 0%
 • EPS 12 tháng

  2,140

 • P/E

  26.85

 • Giá trị sổ sách

  34,670

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  9,099.89

 • KLCP lưu hành

  158,258,909

P/E Ngành Công nghiệp / Giao nhận - tiếp vận: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp