3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Xi măng X18
(Upcom)

Công ty Cổ phần Xi măng X18

Bất động sản và Xây dựng / Xi măng

Công ty cổ phần xi măng X18 thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng được thành lập ngày 14/4...

Xem thêm cafef.vn

3,900 0 0%
 • EPS 12 tháng

  10,540

 • P/E

  0.37

 • Giá trị sổ sách

  490

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  24.01

 • KLCP lưu hành

  6,155,777

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xi măng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp