3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (HOSE)
(HSX)

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (HOSE)

Bất động sản và Xây dựng / Môi giới và quản lý bất động sản

Công ty được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần do Sở ...

Xem thêm cafef.vn

13,800 +600 4.55%
 • EPS 12 tháng

  840

 • P/E

  16.44

 • Giá trị sổ sách

  18,650

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  685.39

 • KLCP lưu hành

  49,665,950

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Môi giới và quản lý bất động sản: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp