3 năm(2020-2022)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP (UpCOM)
(Upcom)

Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Bất động sản và Xây dựng

Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP tiền thân là Liên hiệp các xí nghiệp xây dựng thủy...

Xem thêm cafef.vn

7,200 0 0%
 • EPS 12 tháng

  640

 • P/E

  11.31

 • Giá trị sổ sách

  14,150

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  115.26

 • KLCP lưu hành

  16,008,338

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Bất động sản và Xây dựng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp