3 năm(2020-2022)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ (HNX)

Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ tiền là là Công ty TNHH Xây dựng – Dị...

Xem thêm cafef.vn

1,300 0 0%
 • EPS 12 tháng

  220

 • P/E

  n/a

 • Giá trị sổ sách

  11,270

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  19.53

 • KLCP lưu hành

  15,024,712

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp