3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại (HNX)
(HNX)

Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại (HNX)

Công nghiệp / Hàng hải

Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại tiền thân là Xí nghiệp Dịch vụ Vận tải hàng ...

Xem thêm cafef.vn

15,100 0 0%
 • EPS 12 tháng

  4,650

 • P/E

  3.24

 • Giá trị sổ sách

  21,090

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  129.86

 • KLCP lưu hành

  8,600,000

P/E Ngành Công nghiệp / Hàng hải: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp