3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên (UpCOM)

Nguyên vật liệu / Nguyên vật liệu

Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) tiền thân là Công ty Gang thép Thái Nguyên, ...

Xem thêm cafef.vn

4,400 0 0%
 • EPS 12 tháng

  -680

 • P/E

  -6.48

 • Giá trị sổ sách

  5,850

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  809.55

 • KLCP lưu hành

  183,988,900

P/E Ngành Nguyên vật liệu / Nguyên vật liệu: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp