3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (HNX)

Tài chính / Quản lý quỹ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (ThangLong Invest Group - TIG) được thành lập n...

Xem thêm cafef.vn

16,000 -300 -1.84%
 • EPS 12 tháng

  1,520

 • P/E

  10.54

 • Giá trị sổ sách

  14,960

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  2,816.09

 • KLCP lưu hành

  176,005,557

P/E Ngành Tài chính / Quản lý quỹ: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp