3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần TIE (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần TIE (UpCOM)

Dịch vụ / Kinh doanh hàng điện tử, điện máy

Năm 1990: Xí nghiệp điện tử Quận 10 trực thuộc công ty xuất nhập khẩu điện tử Quận 10 (Ten...

Xem thêm cafef.vn

5,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  -4,790

 • P/E

  -1.04

 • Giá trị sổ sách

  10,440

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  47.85

 • KLCP lưu hành

  9,569,900

P/E Ngành Dịch vụ / Kinh doanh hàng điện tử, điện máy: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp