3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Tổng công ty Tín Nghĩa (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Tổng công ty Tín Nghĩa (UpCOM)

Nông nghiệp / Cà phê

Tiền thân của Công ty cổ phần Tổng công ty Tín Nghĩa là Công ty Dịch vụ Sản xuất Kinh doan...

Xem thêm cafef.vn

24,100 -400 -1.63%
 • EPS 12 tháng

  1,270

 • P/E

  19.02

 • Giá trị sổ sách

  20,670

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  4,820.00

 • KLCP lưu hành

  200,000,000

P/E Ngành Nông nghiệp / Cà phê: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp