3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên
(HSX)

Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên

Năng lượng / Thủy điện

Công ty được thành lập ngày 12/11/2004 từ việc cổ phần hóa Nhà máy thuỷ điện IaĐrăng 1 the...

Xem thêm cafef.vn

13,950 -50 -0.36%
 • EPS 12 tháng

  1,740

 • P/E

  8.01

 • Giá trị sổ sách

  10,780

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  310.85

 • KLCP lưu hành

  22,282,985

P/E Ngành Năng lượng / Thủy điện: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp