3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Cấp nước Tân Hòa (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Cấp nước Tân Hòa (UpCOM)

Dịch vụ / Cấp thoát nước

CTCP Cấp nước Tân Hòa tiền thân là chi nhánh cấp nước Tân Hòa, chính thức đi vào hoạt động...

Xem thêm cafef.vn

11,000 -1,600 -12.7%
 • EPS 12 tháng

  1,670

 • P/E

  6.60

 • Giá trị sổ sách

  12,030

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  54.98

 • KLCP lưu hành

  4,998,000

P/E Ngành Dịch vụ / Cấp thoát nước: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp