3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của CTCP Vận tải thủy - Vinacomin (UpCOM)
(Upcom)

CTCP Vận tải thủy - Vinacomin (UpCOM)

Công nghiệp / Hàng hải

Công ty Cổ phần Vận tải thuỷ – TKV (nay là Công ty Cổ phần Vận tải thuỷ – VINACOMIN) được ...

Xem thêm cafef.vn

12,400 +200 1.64%
 • EPS 12 tháng

  1,620

 • P/E

  7.68

 • Giá trị sổ sách

  22,600

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  124.00

 • KLCP lưu hành

  10,000,000

P/E Ngành Công nghiệp / Hàng hải: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp