3 năm(2021-2023)

  • 1y
  • 3y
  • 5y
  • 7y
  • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa (UpCOM)

Dịch vụ / Dịch vụ

Công ty cổ phần môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa được thành lập 19/8/1958 theo Qu...

Xem thêm cafef.vn

7,000 0 0%
  • EPS 12 tháng

    0

  • P/E

    n/a

  • Giá trị sổ sách

    0

  • Vốn hóa (tỷ đồng)

    23.08

  • KLCP lưu hành

    3,297,790

P/E Ngành Dịch vụ / Dịch vụ: N/A

Điểm tổng hợp

  • Khả năng sinh lời

    0 điểm Chi tiết

  • Tính thanh khoản

    0 điểm Chi tiết

  • Hiệu quả dòng tiền

    0 điểm Chi tiết

  • Hiệu quả đòn bẩy

    0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp