3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải
(Upcom)

Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải

Công nghiệp / Giao thông vận tải

Tiền thân của Công ty TNHH Một thành viên QLĐS Thuận Hải là Khu Đường sắt Thuận Hải đƣợc t...

Xem thêm cafef.vn

41,700 0 0%
 • EPS 12 tháng

  1,960

 • P/E

  21.23

 • Giá trị sổ sách

  12,870

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  70.43

 • KLCP lưu hành

  1,688,860

P/E Ngành Công nghiệp / Giao thông vận tải: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp