3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall (HNX)

Tài chính / Công ty Chứng khoán

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall được chính thức thành lập theo Giấy phép số 86/UBCK-G...

Xem thêm cafef.vn

6,100 -100 -1.61%
 • EPS 12 tháng

  30

 • P/E

  186.32

 • Giá trị sổ sách

  10,240

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  306.83

 • KLCP lưu hành

  50,300,000

P/E Ngành Tài chính / Công ty Chứng khoán: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp