3 năm(2020-2022)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam (UpCOM)

Dịch vụ / Thương mại tổng hợp

Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam, tiền thân là Công ty xuất nhập khẩu Tổ...

Xem thêm cafef.vn

2,600 0 0%
 • EPS 12 tháng

  -3,800

 • P/E

  -0.68

 • Giá trị sổ sách

  -2,960

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  35.20

 • KLCP lưu hành

  13,539,226

P/E Ngành Dịch vụ / Thương mại tổng hợp: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp