3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Trường Phú (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Trường Phú (UpCOM)

Công nghệ / Công nghệ

Công ty Cổ phần Trường Phú được thành lập từ tháng 8 năm 2005, theo giấy chứng nhận đăng k...

Xem thêm cafef.vn

4,900 0 0%
 • EPS 12 tháng

  140

 • P/E

  35.05

 • Giá trị sổ sách

  12,020

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  57.29

 • KLCP lưu hành

  11,691,075

P/E Ngành Công nghệ / Công nghệ: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp