3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Louis Capital (HOSE)
(HSX)

Công ty Cổ phần Louis Capital (HOSE)

Tài chính / Công ty Tài chính

Được thành lập từ năm 2012 và đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển; Hiện nay, Công ty cổ...

Xem thêm cafef.vn

2,300 0 0%
 • EPS 12 tháng

  -290

 • P/E

  -7.82

 • Giá trị sổ sách

  3,190

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  62.79

 • KLCP lưu hành

  27,299,990

P/E Ngành Tài chính / Công ty Tài chính: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp