3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Trang (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Trang (HNX)

Hàng tiêu dùng / Thực phẩm

Công ty cổ phần Trang (TrangCorp) được thành lập vào tháng 07/2004 với nhà máy sản xuất tạ...

Xem thêm cafef.vn

17,900 -1,000 -5.29%
 • EPS 12 tháng

  3,110

 • P/E

  5.76

 • Giá trị sổ sách

  14,760

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  301.26

 • KLCP lưu hành

  16,829,994

P/E Ngành Hàng tiêu dùng / Thực phẩm: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp