3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc (HNX)

Nguyên vật liệu / Nguyên vật liệu tổng hợp

Công ty cổ phần vải sợi may mặc miền Bắc (TEXTACO) tiền thân là Tổng công ty vải sợi may m...

Xem thêm cafef.vn

28,600 0 0%
 • EPS 12 tháng

  2,110

 • P/E

  13.53

 • Giá trị sổ sách

  20,550

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  163.10

 • KLCP lưu hành

  5,702,940

P/E Ngành Nguyên vật liệu / Nguyên vật liệu tổng hợp: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp