3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông (UpCOM)

Viễn thông / Viễn thông

Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông (trước đây là Công ty Công trình Bưu Điện...

Xem thêm cafef.vn

10,900 -100 -0.91%
 • EPS 12 tháng

  -380

 • P/E

  -28.44

 • Giá trị sổ sách

  4,930

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  54.50

 • KLCP lưu hành

  5,000,000

P/E Ngành Viễn thông / Viễn thông: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp