3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành (HOSE)
(HSX)

Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành (HOSE)

Năng lượng / Phát triển điện năng

Công ty cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành (TruongThanh Real Estate and Constru...

Xem thêm cafef.vn

8,500 0 0%
 • EPS 12 tháng

  560

 • P/E

  15.06

 • Giá trị sổ sách

  11,620

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  1,026.86

 • KLCP lưu hành

  120,806,562

P/E Ngành Năng lượng / Phát triển điện năng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp