3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Traenco (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Traenco (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng

Công ty Cổ phần TRAENCO tiền thân là Công ty Xây dựng và Thương mại - Bộ Giao thông vận tả...

Xem thêm cafef.vn

7,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  -920

 • P/E

  -7.60

 • Giá trị sổ sách

  7,780

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  11.62

 • KLCP lưu hành

  1,660,340

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp