3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức (HOSE)
(HSX)

Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức (HOSE)

Dịch vụ / Cấp thoát nước

Ngày 31/07/1991 sở Giao Thông công chánh thành phố Hồ Chí Minh ký Quyết định 202/QĐ-TCNTL ...

Xem thêm cafef.vn

49,750 0 0%
 • EPS 12 tháng

  6,120

 • P/E

  8.14

 • Giá trị sổ sách

  27,310

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  422.88

 • KLCP lưu hành

  8,500,000

P/E Ngành Dịch vụ / Cấp thoát nước: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp