3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây (UpCOM)

Hàng tiêu dùng / Bia rượu

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Tây được thành lập trên cơ sở hợp nhất 02 đơn vị là Công ...

Xem thêm cafef.vn

51,600 -1,200 2.38%
 • EPS 12 tháng

  5,700

 • P/E

  9.04

 • Giá trị sổ sách

  52,740

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  748.20

 • KLCP lưu hành

  14,500,000

P/E Ngành Hàng tiêu dùng / Bia rượu: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp