3 năm(2020-2022)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - Vnsteel (UpCOM)

Nguyên vật liệu / Nguyên vật liệu

Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức có nguồn gốc hình thành từ những năm 1960 với tên ban đầu là ...

Xem thêm cafef.vn

9,900 0 0%
 • EPS 12 tháng

  280

 • P/E

  35.39

 • Giá trị sổ sách

  24,170

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  121.03

 • KLCP lưu hành

  12,225,393

P/E Ngành Nguyên vật liệu / Nguyên vật liệu: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp