3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Trung Đô (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Trung Đô (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Gạch, gạch men, ngói

CÔNG TY CỔ PHÂN TRUNGDO là đơn vị được chuyển đổi từ Doanh nghiệp nhà nước hạng I thuộc ...

Xem thêm cafef.vn

14,700 0 0%
 • EPS 12 tháng

  -340

 • P/E

  -43.58

 • Giá trị sổ sách

  24,720

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  441.00

 • KLCP lưu hành

  30,000,000

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Gạch, gạch men, ngói: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp