3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (HOSE)
(HSX)

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (HOSE)

Bất động sản và Xây dựng / Phát triển bất động sản

CTCP kinh doanh và phát triển Bình Dương được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa bộ phận kin...

Xem thêm cafef.vn

8,990 -10 -0.11%
 • EPS 12 tháng

  -3,490

 • P/E

  -2.58

 • Giá trị sổ sách

  7,660

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  899.00

 • KLCP lưu hành

  100,000,000

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Phát triển bất động sản: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp